Barber Shops – inBarber

  1. Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
    1) Νομικά Στοιχεία της Εταιρίας
  • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0000000000000
  • Α.Φ.Μ.:157784387
  • Δ.Ο.Υ.: Ε΄ Θεσσαλονίκης

2) Γενικοί Όροι
Το www.inbarber.gr  είναι ο ιστότοπος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία
«KRISTISEFERI» και διακριτικό τίτλο «inBarber» (από εδώ και στο εξής «inBarber»),που
εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ολύμπου 19, Τ.Κ. 54630, Ελλάδα, με
Α.Φ.Μ.157784387/Δ.Ο.Υ.Ε΄ Θεσσαλονίκης, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.000000000000, με τηλέφωνο
2310000000 και e-mail: [email protected]
Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (από εδώ και στο εξής «Γενικοί
Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την inBarber.
Πρωταρχικό μέλημα της inBarber είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του www.inbarber.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες του και σκοπό έχει την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και
υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στο www.inbarber.gr και κάθε
χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Η
επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που ακολουθούν, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την
πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν τον κόμβο.
Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακό τόπο από τον επισκέπτη ή/και την
εγγραφή των χρηστών και των επιχειρήσεων ως μελών στην υπηρεσία διαδικτυακών
κρατήσεων της inBarber, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή
εκ μέρους των επισκεπτών, χρηστών και των επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως
εκπροσωπούνται, των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης/επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και
με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της inBarber
που παρέχονται στο www.inbarber.gr.
H inBarber έχει τη διακριτική ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους
όρους και τις προϋποθέσεις, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ισχύοντα συναλλακτικά
ήθη. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο
δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις,

οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της inBarber,
δύνανται δε τα μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή του λογαριασμού τους από την inBarber,
σύμφωνα με τους στο παρόν περιγραφόμενους όρους.
H inBarber έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή
Πλατφόρμα, που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.inbarber.gr (από εδώ και στο εξής ο
«Δικτυακός Τόπος») για την προσφορά και την κράτηση υπηρεσιών ομορφιάς.
Ειδικότερα, η inBarber παρέχει αφενός στις μεν επιχειρήσεις – μέλη, που παρέχουν
υπηρεσίες ομορφιάς, τη δυνατότητα να προβάλουν στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες τους, τη
διαθεσιμότητα αυτών, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α..
Αφετέρου στους δε χρήστες – μέλη τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέσω
οποιασδήποτε συσκευής (κινητού τηλεφώνου, Η/Υ και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού
μέσου) διαδικτυακή κράτηση μέσω της Πλατφόρμας μίας ή περισσότερων υπηρεσιών
ομορφιάς (από εδώ και στο εξής η «Υπηρεσία Online Κράτησης» ή η «Υπηρεσία»), να
βρουν και να προσπελάσουν γενικές πληροφορίες σε θέματα υγείας και ευημερίας, τα
εκμεταλλευτούν το κέντρο κρατήσεων της ιστοσελίδας για αγαθά και υπηρεσίες που
παρέχονται από τρίτους που επιθυμούν να προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους
προς πώληση στην ιστοσελίδα μας.
Η inBarber διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των υπηρεσιών
της, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, τις δραστηριότητές
της ή το περιεχόμενο.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ
ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

3) Χρήση της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα και το δίκτυο μπορούν  να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς.
Όλοι ανεξαιρέτως οι χρήστες των ιστοσελίδων του www.inbarber.gr συμφωνούν και
αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-
mail ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό,
προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό,
παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές
ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές
σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε
συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα,
εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που
έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή
παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα
ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων
αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε
περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των
χρηστών.
Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας και τα περιεχόμενά της έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία. Το δίκαιο άλλων χωρών ενδέχεται να είναι διαφορετικό.
Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτής της ιστοσελίδας σε χώρες
όπου αυτή τυχόν απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. H inBarber επιφυλάσσεται του
δικαιώματός της να περιορίσει την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών της σε
οποιοδήποτε πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία και/ή να περιορίσει τις
ποσότητες ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τις οποίες παρέχει.
Ενημερώνουμε τακτικά την Ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο της οποίας ενδέχεται να
αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε, να
τροποποιήσουμε ή να αναστείλουμε την Ιστοσελίδα (ή οποιοδήποτε τμήμα της) ανά πάσα
στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Το υλικό και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας δε θα πρέπει να
ερμηνεύονται ως συστάσεις ούτε να θεωρούνται ως τέτοιες τις οποίες μπορείτε να
εμπιστεύεστε. Ως εκ τούτου, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους,
αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε χρήση τέτοιων
πληροφοριών.
Είναι δική σας η ευθύνη να παράσχετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να τη δείτε, καθώς και να διασφαλίσετε ότι έχετε
εγκαταστήσει ενημερωμένο λογισμικό προστασίας από ιούς σε όλες τις συσκευές που
χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

4) Ορισμοί και Διευκρινίσεις (Αλφαβητικά)
Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι
κατωτέρω ορισμοί:
α) Δεδομένα εκπροσώπου:
Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

β) Δεδομένα Επιχείρησης:
Τα δεδομένα που δηλώνει η Επιχείρηση κατά την εγγραφή της στην υπηρεσία
διαδικτυακώνκρατήσεων (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, δραστηριότητα, νομική μορφή,
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, Τ.Κ., περιοχή, τηλέφωνα
επικοινωνίας).
γ) Δεδομένα Χρήστη:
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο Χρήστης δηλώνει και χορηγεί στην inBarber κατά τη
διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους [όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ημερομηνία γεννήσεως ή όπως αλλιώς αυτά
ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον] και επιπλέον τα δεδομένα, τα οποία η inBarber
αντλεί από τις σελίδες Facebook και Google του Χρήστη, εφόσον επιλέξει αυτή τη
διαδικασία εγγραφής.
δ) Διαχειριστικό εργαλείο:
Το σύστημα διαχείρισης του λογαριασμού, Προφίλ και των υπηρεσιών ομορφιάς που
παρέχεται από τη inBarber στις Επιχειρήσεις κατά την εγγραφή τους.
ε) Δικτυακός τόπος:
Ο δικτυακός τόπος www.inbarber.gr ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει
στο μέλλον τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της inBarber.
στ) Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Μέλους στην
εγγραφή ή/και χρήση της Υπηρεσίας.
ζ) Επισκέπτης:
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση
των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από την inBarber για τη χρήση
των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.
η) Επιχείρηση:
Θεωρείται το νομικό πρόσωπο ή ο επαγγελματίας που εγγράφεται στην υπηρεσία
διαδικτυακών κρατήσεων της inBarber που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει
Λογαριασμό Μέλους στο www.inbarber.gr, με σκοπό να προβάλλει στην Πλατφόρμα τις
υπηρεσίες ομορφιάς που παρέχει ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο κράτησης εκ μέρους
των Χρηστών.

θ) Λογαριασμός Μέλους/Λογαριασμός:
Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από τη inBarber με την ολοκλήρωση της
εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των
κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.
ι) Μέλος:
Θεωρούνται οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παρόν.
ια) Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό δεσμεύει την
Επιχείρησηστις συναλλαγές της με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της inBarber.
ιβ) Πληροφορίες:
Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τόσο στην Επιχείρηση όσο και στις παρεχόμενες
από αυτή υπηρεσίες ομορφιάς και προβάλλονται στο Προφίλ της Επιχείρησης,
συμπεριλαμβάνουν δε και τις αξιολογήσεις των Χρηστών, την πολιτική κράτησης και
ακύρωσης, ωράριο λειτουργίας, τιμές, εργαζόμενους/συνεργάτες της κλπ. και οι οποίες
είναι προσβάσιμες στον Χρήστη μέσω του Προφίλ της Επιχείρησης.
ιγ) Προφίλ Επιχείρησης:
Η σελίδα της Επιχείρησης μέσα στην Υπηρεσία, στην οποία προβάλλονται οι Πληροφορίες
της Επιχείρησης.
ιδ) Στοιχεία Χρήστη:
Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από την inBarber
κατά τη διάδρασή του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που
προβάλλονται στο Προφίλ του – αγαπημένα, ραντεβού, πρόσφατες επισκέψεις κλπ.) αλλά
και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό
τόπο, αλλά και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων
που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και η inBarber επεξεργάζεται σύμφωνα με την
Πολιτική Απορρήτου.
ιε) Στοιχεία κράτησης:
Όνομα, Επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης, κινητό τηλέφωνο Χρήστη.

ιστ) Συνεργάτες:
Αντιπρόσωποί, εκπρόσωποί, υπάλληλοί, πελάτες, προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, βοηθοί,
πληρεξούσιοι, και οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ενεργεί επ’ ονόματι και για
λογαριασμό είτε της inBarber είτε των Μελών.
ιζ) Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Online Κρατήσεων της inBarber που παρέχεται στο δικτυακό τόπο.
ιη) Υπηρεσίες (λοιπές):
Οποιαδήποτε υπηρεσία της inBarber παρέχεται στην Πλατφόρμα (άλλη από την Υπηρεσία
Online κράτησης) σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για
τη χρήσης τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία
ενημέρωση, Blog, διαφήμισης, εγγραφής σε newsletter κλπ..
ιθ) Υπηρεσίες ομορφιάς:
Οι υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται τόσο στην αρχική σελίδα της Πλατφόρμας στην
κατηγορία «υπηρεσίες», όσο και στο προφίλ των Επιχειρήσεων και οι οποίες δύνανται κατά
καιρούς να τροποποιούνται. Για τους σκοπούς του παρόντος, η όταν γίνεται αναφορά σε
συγκεκριμένη υπηρεσία ομορφιάς, θα εννοείται η υπηρεσία που παρέχεται στο Χρήστη
από την Επιχείρηση στην κράτηση της οποίας ο Χρήστης έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας
Online Κρατήσεων.
ιι) Χρήστης:
Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της
inBarber που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.inbarber.gr με
σκοπό να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων μέσω της Πλατφόρμας της inBarber
για την παροχή σε αυτό των υπηρεσιών ομορφιάς που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις.
ιια) [Λοιπές Διευκρινίσεις]:
Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και
ενιαίο με αυτούς σύνολο.
Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία
τους.
Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν
και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

5) Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα
Η inBarber δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που
εμφανίζονται στον ιστότοπό της, www.inbarber.gr , και οι οποίες αφορούν τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε υπηρεσία.Σε περίπτωση που,
για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή κάποιας υπηρεσίας,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας
και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η inBarber διατηρεί το
δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνισή της στον διαδικτυακό μας
τόπο.
Η inBarber δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά η τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της
προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας του
ιστοτόπου της για λόγους ανωτέρας βίας.

6) Περιορισμός Ευθύνης
Η inBarber δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν
στους χρήστες, τόσο κατά την επίσκεψη όσο και κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και
τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη συμβατότητα της υποδομής του χρήστη.
Επιπλέον, η inBarber δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη
επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που
διατίθενται μέσω του ιστοτόπου της.
Η inBarber καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που
εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή,
δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή την επικαιρότητα τους.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται <<ως έχουν>>
χωρίς καμία, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε
σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιοδήποτε συγκεκριμένο
σκοπό ή μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων.
Αν και θεωρούμε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να
περιλαμβάνουν λάθη ή ανακρίβειες. Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην
παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνεστε κάθε κίνδυνο που
πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.
Η inBarber δε θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιεσδήποτε άμεσες ή
έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημιές που σχετίζονται με τις πληροφορίες
αυτές, εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της inBarber
συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την
πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία της παρούσας ιστοσελίδας ή από την ύπαρξη λαθών,
παραλείψεων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών ή ανακριβειών στις τιμές και οποιονδήποτε
άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

7) Πνευματική Ιδιοκτησία
Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως τα κείμενα, τα
έγγραφα, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα λογότυπα κ.τ.λ. , αποτελεί περιουσία της
inBarber ή των Επιχειρήσεων και προστατεύεται από τους νόμους περί προστασίας και
πνευματικής ιδιοκτησίας του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η μη εξουσιοδοτημένη
χρήση ή διανομή οποιωνδήποτε στοιχείων αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να παραβιάζει
πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους και υπόκειται σε αστικές
και ποινικές κυρώσεις. Δεν μπορείτε να τροποποιείτε, να χρησιμοποιείτε ή να μεταβιβάζετε
τις πληροφορίες για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό. Είστε υπεύθυνοι να τηρείτε όλους τους
εφαρμοστέους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων (copyright).
Επιτρέπεται να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μέσω του υπολογιστή σας ή να εκτυπώσετε
αντίγραφα αποσπασμάτων αυτής αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση, μόνο
για τον σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά
δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά.
Η επωνυμία και τα λογότυπα της inBarber είναι εμπορικά σήματα της εταιρίας και δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας.
Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί
προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

8) Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες
Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων
συμπεριλαμβάνονται στην Πολιτική Απορρήτου, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό
που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την ιστοσελίδα της inBarber
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις
και τα συναφή, η εταιρία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά,
ενώ δεν έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η inBarber είναι ελεύθερη να
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού
του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της
προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου.

9) Διόδευση σε Ιστοσελίδες Τρίτων
Μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω
ειδικών συνδέσμων (links, banners) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των
οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η inBarber δεν
εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την
ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που
διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η inBarber
παρέχει τη δυνατότητα διόδευσης μέσω των άνω ειδικών συνδέσμων με άλλους
διαδικτυακούς τόπους αποκλειστικά και μόνο ως ευκολία στους χρήστες της ιστοσελίδας
της, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε ειδικού συνδέσμου δεν υπονοεί  επικύρωση από

την inBarber του τρίτου ή του διαδικτυακού τόπου του τρίτου. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων
γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Η inBarber δεν ευθύνεται, επίσης, για
σφάλματα ή κακή λειτουργία των διαδικτυακών τόπων των τρίτων, καθώς και για
οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω
αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η inBarber έχει την απόλυτη διακριτική
ευχέρεια να διακόπτει τους ειδικούς συνδέσμους με οποιουσδήποτε άλλους διαδικτυακούς
τόπους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

10) Εγγεγραμμένα Μέλη
α) Σκοπός:
Η εγγραφή τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των Χρηστών στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων
είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι μεν Επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το
Προφίλ τους στην Πλατφόρμα και να προβάλλουν τις υπηρεσίες ομορφιάς που παρέχουν
αλλά και άλλες σχετικές Πληροφορίες που τις αφορούν, αφετέρου οι Χρήστες να μπορούν
να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Μέλος
είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για
τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και η inBarber βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον
στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά
δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Μέλος, η inBarber τα
επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και
της Πολιτικής Απορρήτου.
β) Εγγραφή και Ευθύνη Χρήστη:
Η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στην Υπηρεσία διαδικτυακών κρατήσεων της inBarber
είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνει χρήση της υπηρεσίας κρατήσεων. Η διαδικασία
εγγραφής είναι απλή: για να επιλέξει την υπηρεσία ομορφιάς που επιθυμεί και να
συνεχίσει σε κράτηση αυτής, το σύστημα θα τον καθοδηγήσει αυτόματα στην καρτέλα
εγγραφής Νέου Μέλους. Η εγγραφή Νέου Μέλους μπορεί να γίνει είτε μέσω της
προσωπικής σελίδας του Χρήστη στο Facebook ή στη Google, ή με τη συμπλήρωση της
φόρμας εγγραφής.
Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του
δεδομένων: όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής
Απορρήτου της inBarber.
Για την εγγραφή μέσω της σελίδας που ενδέχεται να τηρεί ο Χρήστη στο Facebook ή στη
Google, η inBarber θα λάβει από αυτή (σελίδα κοινωνικής δικτύωσης) το όνομα, επίθετο,
φύλο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ενώ δε δύναται να αναρτήσει
μηνύματα στη σελίδα του Χρήστη στο Facebook.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών
αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτικής Απορρήτου της inBarber.
Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, η inBarber θα αποστείλει ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το
οποίο να ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής
ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία της inBarber.
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η inBarber ανοίγει
στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ, σύμφωνα πάντα με τους στο παρόν
αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια ή μετά τη διαδικασία
εγγραφής θα διατηρηθούν και θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα δικαιώματα που σας
παραχωρήθηκαν και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της inBarber, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος των στο παρόν αναφερομένων όρων και προϋποθέσεων χρήσης.
Ο Χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει έναν μόνο Λογαριασμό Χρήστη, στον οποίο έχει
πρόσβαση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασής του.
Απαγορεύεται ο ίδιος Χρήστης να έχει διάφορους λογαριασμούς χρήστη στην inBarber (για
παράδειγμα, παραποιώντας την ταυτότητά του και χρησιμοποιώντας διαφορετικά
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και να δημιουργήσει λογαριασμό στο
όνομα άλλων ατόμων.
Αν ένας Χρήστης δημιουργήσει λογαριασμούς παραβιάζοντας οποιοδήποτε από τα
παραπάνω (είτε έχει εγγραφεί χρησιμοποιώντας ψεύτικα δεδομένα είτε δεδομένα τρίτων,
έχει δημιουργήσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς για τον εαυτό του,
παραποιώντας την ταυτότητά τους, δημιουργώντας λογαριασμούς για τρίτους κ.λπ.), η
inBarber επιφυλάσσεται του δικαιώματος:
(βi) να αναστείλει την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας που αγοράστηκε από τον Χρήστη
χωρίς δικαίωμα επιστροφής του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της
(βii) να ακυρώσει τους παραπάνω λογαριασμούς, ακυρώνοντας οποιαδήποτε πίστωση
μπορεί να έχει δημιουργηθεί σε αυτούς,
(βiii) να απαγορεύσει τη δημιουργία νέων λογαριασμών για τον εν λόγω Χρήστη και / ή να
αρνηθεί ή να ακυρώσει την πρόσβασή του στην Ιστοσελίδα της inBarber,
(βiv) και, εν πάση περιπτώσει, να αποδώσει στον Χρήστη τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν
στην inBarber ως αποτέλεσμα της δόλιας χρήσης του Δικτυακού Τόπου της inBarber.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή όλους τους
κωδικούς ταυτοποίησης Χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης που επιλέξατε ή που σας

δόθηκαν από εμάς αν θεωρήσουμε ότι δεν συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Πολιτικές
μας.
γ) Εγγραφή Επιχείρησης:
Η Εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της inBarber είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και
δωρεάν. Η Επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στην inBarber μια αίτηση εγγραφής αφού
προηγουμένως συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία της:
 Στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, δραστηριότητα, νομική μορφή,
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η επιχείρηση).
 Διεύθυνση έδρας επιχείρησης (οδός και αριθμός, Τ.Κ., περιοχή, τηλέφωνα
επικοινωνίας).
 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης της προτίμησής της.
Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής Μέλους θα αποσταλεί από τη inBarber ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από την Επιχείρηση ηλεκτρονική διεύθυνση, το
οποίο θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής της Επιχείρησης. Η εγγραφή της Επιχείρησης
ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση εκ μέρους της (δια του νομίμου εκπροσώπου της) της
αίτησης εγγραφής της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν
προβεί σε επιβεβαίωση της εγγραφής της, εκπρόσωπος της inBarber θα επικοινωνήσει με
την Επιχείρηση στα δηλωθέντα από αυτή κατά την αίτηση εγγραφής της στοιχεία
επικοινωνίας, με σκοπό τη διεκπεραίωση για λογαριασμό της Επιχείρησης της εγγραφής της
στην Υπηρεσία Online κρατήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την ολοκλήρωση της
εγγραφής, η Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το εταιρικό της προφίλ και να αναρτήσει
στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες ομορφιάς που παρέχει και τις σχετικές με αυτή και τις
υπηρεσίες της πληροφορίες.
δ) Λογαριασμός Μέλους:
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Υπηρεσία Online κρατήσεων, ο Χρήστης/
Επιχείρηση αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στη
inBarber, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που
δηλώθηκαν στη inBarber κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που
καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε
περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του,
εισέρχεται στο Λογαριασμό του και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/στοιχεία του.
Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή
για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων
Γενικών Όρων και την Πολιτική Απορρήτου της inBarber, τους οποίους Όρους και Πολιτικές

ε) Προφίλ Χρήστη:
Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος της Υπηρεσίας Online κρατήσεων, δημιουργείται
αυτομάτως και το προφίλ του στην Πλατφόρμα. Σε αυτό μπορεί να δει τη λίστα με τα
ραντεβού του, τις πρόσφατες επισκέψεις του, τους πόντους επιβράβευσης καθώς και τις
αγαπημένες του Επιχειρήσεις. Στο προφίλ του Χρήστη αποθηκεύονται πληροφορίες
αναφορικά με το Χρήστης και τη διάδρασή του με την Υπηρεσία από την εγγραφή του και
έπειτα. Ο Χρήστης δύναται να ανεβάσει στο Προφίλ του φωτογραφίες του με δική του
ευθύνη.
στ) Προφίλ Επιχείρησης:
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Επιχείρησης και το άνοιγμα Λογαριασμού της,
δίνεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να δημιουργήσει το Προφίλ της, δηλαδή τη δική της
σελίδα μέσα στην Πλατφόρμα, στην οποία παρουσιάζεται στους Χρήστες προβάλλοντας την
ίδια την Επιχείρηση και τα παρεχόμενα από αυτή προϊόντα/ υπηρεσίες. Ειδικότερα η
Επιχείρηση μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρησή, τις
παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες ομορφιάς, τυχόν προσφορές, το ωράριο λειτουργίας,
τους συνεργάτες της, μεθόδους παροχής των υπηρεσιών κλπ., ενώ ορατές στο Προφίλ της
επιχείρησης είναι και οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των Χρηστών οι οποίοι έκαναν χρήση
των υπηρεσιών ομορφιάς και αντίστοιχη βαθμολογία της Επιχείρησης από αυτούς.

11) Υπηρεσία Διαδικτυακών (Online) Κρατήσεων
Η inBarber θέτει την Πλατφόρμα στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών ως ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την ανάρτηση, προβολή και παρουσίαση εκ μέρους των Επιχειρήσεων των
υπηρεσιών ομορφιάς που προσφέρουν με σκοπό την πραγματοποίηση κράτησης των
υπηρεσιών ομορφιάς από τους εγγεγραμμένους Χρήστες μέσω οποιασδήποτε συσκευής
(κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού
μέσου.
Η Ιστοσελίδα της inBarber σας επιτρέπει να κάνετε Κράτηση για ένα ευρύ φάσμα
θεραπειών ομορφιάς και Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται σε πολλά κέντρα
ευεξίας και Σαλόνια. Αυτά τα Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες παρέχονται από τα Σαλόνια μας και
όχι από εμάς. Η inBarber είναι υπεύθυνη για την συλλογή των κρατήσεων σας και την
προσωρινή υποβολή τους στα Σαλόνια που συμμετέχουν στην παροχή της Υπηρεσίας. Τα
Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας είναι ευθύνη
των Σαλονιών που τις παρέχουν.
Από νομική σκοπιά, αυτός ο διαχωρισμός ευθυνών σημαίνει ότι κατά την αγορά ενός
Προϊόντος ή Υπηρεσίας δημιουργούνται δύο συμβάσεις νομικά δεσμευτικές:
Η πρώτη είναι μια Σύμβαση ανάμεσα σε σας και την inBarber, με την οποία η inBarber
αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις όσον αφορά την Κράτηση ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗΝ.

Δηλαδή, η inBarber δεν παρακολουθεί την πορεία του ραντεβού μεταξύ του Χρήστη-
Μέλους και του Σαλονιού, αλλά περιορίζεται στο να διευκολύνει το κλείσιμο μόνο του
ραντεβού αυτού. Η inBarber παρέχει την υπηρεσία της κράτησης και καμία άλλη υπηρεσία
μετά από αυτήν. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις Χρήσης.
Η δεύτερη είναι μια Σύμβαση ανάμεσα σε σας και το Σαλόνι, το αντικείμενο της οποίας
είναι η πληρωμή από εσάς και η παράδοση ή η παροχή των Προϊόντων ή Υπηρεσιών από τα
εκάστοτε Σαλόνια, για τις οποίες έχετε κάνει Κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παρούσα
Σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνει άλλους και διαφορετικούς Γενικούς Όρους για τα
Σαλόνια, που θα σας κοινοποιηθούν πριν ολοκληρώσετε την Κράτηση στην καρτέλα που
είναι αφιερωμένη στο σχετικό Σαλόνι ή μέσω μιας ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα του
Σαλονιού, στην σελίδα «Γενικοί Όροι».
Όλα τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα προσφέρονται από την
inBarber για λογαριασμό των Σαλονιών της. Με άλλα λόγια, η inBarber ενεργεί ως
αντιπρόσωπος για κρατήσεις για λογαριασμό των Σαλονιών . Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε
καμία ευθύνη απέναντί σας για τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που κλείστηκαν μέσω της
ιστοσελίδας και για την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων που
υφίστανται ανάμεσα σε εσάς και τα Σαλόνια!
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την υπηρεσία ομορφιάς που τον ενδιαφέρει
είτε επιλέγοντας αυτή, είτε προσθέτοντας επιπλέον φίλτρα αναζήτησης όπως περιοχή,
διαθέσιμες ημερομηνίες, κόστος κτλ. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ομορφιάς παρουσιάζονται
στο Χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση περισσότερων
πληροφοριών αναφορικά με την Επιχείρηση που τις παρέχει. Κάνοντας “κλικ” σε αυτή
(υπηρεσία ομορφιάς) ο Χρήστης οδηγείται στο Προφίλ της Επιχείρησης όπου και μπορεί να
δει περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση εφόσον
δηλώσει τις ημερομηνίες που επιθυμεί την παροχή των υπηρεσιών ομορφιάς που επιλέγει,
θα ενημερωθεί για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας που τον ενδιαφέρει.
Ο Χρήστης, για να κάνει Κράτηση για τις Υπηρεσίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
inBarber, πρέπει να εγγραφεί σε αυτήν συμπληρώνοντας την φόρμα και να δεχθεί τους
Όρους και Προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που
προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Αφιερώστε αρκετό χρόνο για να διαβάσετε και να
επαληθεύσετε την Κράτηση σε οποιοδήποτε στάδιο της συμπλήρωσής της πριν από την
τελική υποβολή, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα λαθών.
Μετά την αποστολή κάθε Κράτησης θα λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι η Κράτηση έχει γίνει δεκτή. Οι Παραγγελίες είναι μόνο εκδηλώσεις της
πρόθεσής σας να αγοράσετε τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που περιγράφονται σ ‘αυτήν. Οι
Παραγγελίες υπόκεινται σε αποδοχή και η Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και το Σαλόνι (η
«Σύμβαση») ολοκληρώνεται μόνο όταν θα σας σταλεί γραπτή επιβεβαίωση της
Παραγγελίας (συνήθως μέσω e-mail: «Επιβεβαίωση Παραγγελίας») .

Σας προτείνουμε, σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία (ώρα ραντεβού ή
ημερομηνία) της Κράτησης μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης, να απευθυνθείτε
κατευθείαν στο σαλόνι, όπου οι υπεύθυνοι θα πρέπει να συμφωνήσουν για το νέο
ραντεβού. Εάν συναντήσετε δυσκολίες στην επικοινωνία σας με το Σαλόνι, παρακαλούμε
ενημερώστε μας με e-mail στη διεύθυνση [email protected] και εμείς θα
προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε.
Παρακαλούμε, αν σκοπεύετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν από τη λήψη
επιβεβαίωσής της, να μας ενημερώσετε αμέσως στο email επικοινωνίας
[email protected] Αν θέλετε να ακυρώσετε την Σύμβαση (για παράδειγμα, για να
ακυρώσετε την παραγγελία για την οποία έχετε ήδη λάβει Επιβεβαίωση) ανατρέξτε στην
πολιτική ακύρωσης που περιγράφεται στην παρούσα σελίδα.
Ο Χρήστης επιλέγει την υπηρεσία ομορφιάς που τον ενδιαφέρει από την Επιχείρηση της
αρεσκείας του και αφού επιλέξει τον τύπο της υπηρεσίας και τη μέρα και ώρα που
επιθυμεί, προβαίνει σε κράτηση. Πριν την ολοκλήρωση της κράτησης ο Χρήστης θα πρέπει
να δηλώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου με σκοπό την αποστολή σε αυτόν από τη
inBarber υπενθύμιση για το ραντεβού του με την Επιχείρηση. Με την εισαγωγή του
αριθμού κινητού του τηλεφώνου στην Πλατφόρμα, η inBarber θα του αποστείλει στον
δηλωθέντα κατά τα ανωτέρω αριθμό κινητού ένα μήνυμα (sms) στο οποίο θα
περιλαμβάνεται ένας τυχαίος κωδικός αριθμός (πχ με τη μορφή PIN), τον οποίο κωδικό ο
Χρήστης οφείλει να εισάγει προκειμένου να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του
για την επεξεργασία από τη inBarber σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν του
συγκεκριμένου αριθμού.
Σε περίπτωση που δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, συναινεί αφενός στην
επεξεργασία αυτού από τη inBarber, η οποία συνίσταται στην αποστολή της υπενθύμισης
αναφορικά με την υπηρεσία ομορφιάς στην κράτηση της οποίας έχει προβεί και στην
αποστολή ενδεχομένως διαφημιστικών μηνυμάτων της inBarber, αφετέρου και στη
διαβίβαση αυτού (αριθμού κινητού) και στις Επιχειρήσεις στις τις οποίες θα κάνει κράτηση
για τη χρήση των υπηρεσιών τους ομορφιάς μέσω της Υπηρεσίας και οι οποίες θα το
χρησιμοποιήσουν για την καταχώρησή του Χρήστη στη λίστα πελατολογίου της και όχι για
διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, ωστόσο η inBarber δε γνωρίζει, ούτε δεσμεύεται ούτε
και αποδέχεται την πολιτική της εκάστοτε Επιχείρησης αναφορικά με την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, η τήρηση της οποίας αφορά αποκλειστικά τις Επιχειρήσεις και
τους Χρήστες. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να ενημερωθεί για το σκοπό της
επεξεργασίας του κινητού του τηλεφώνου από την Επιχείρηση και την πολιτική προστασίας
δεδομένων που η Επιχείρηση ακολουθεί, θα πρέπει ή να επισκεφτεί τυχόν Πολιτική που
ενδέχεται να είναι αναρτημένη στο Προφίλ της Επιχείρηση στην Πλατφόρμα, είτε να
επικοινωνήσει μαζί της. Η inBarber ουδεμία ευθύνη φέρει για την προστασία των
δεδομένων του Χρήστη από τις Επιχειρήσεις και ουδεμία σχετική εγγύηση παρέχει.
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής κράτησης, ο Χρήστης δεσμεύεται από τους παρόντες
Γενικούς Όρους συμπεριλαμβανομένων και των όρων κράτησης και υποχρεούται σε
πληρωμή εάν και εφόσον του παρασχεθεί η υπηρεσία ομορφιάς από την Επιχείρηση. Ο

Χρήστης δε χρεώνεται για την κράτηση της Υπηρεσίας ούτε από τη inBarber ούτε και από
την Επιχείρηση που επιλέγει.
Πραγματοποιώντας κράτηση σε μια επιχείρηση αναφορικά με κάποια υπηρεσία ομορφιάς ,
ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης
του καθώς και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους (παροχής υπηρεσιών/προϊόντων) και
προϋποθέσεις της Επιχείρησης.
Αφού πραγματοποιηθεί η κράτηση από το Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η inBarber
αναλαμβάνει να αποστείλει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στην Επιχείρηση,
διαβιβάζοντας σε αυτή (Επιχείρηση) τα στοιχεία της κράτησης και τα δεδομένα του Χρήστη
ήτοι όνομα, επίθετο, υπηρεσία και ημερομηνία κράτησης με σκοπό τη δέσμευση της
Επιχείρησης αναφορικά με την υπό κράτηση υπηρεσία ομορφιάς. Η inBarber δε φέρει
ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των
δεδομένων των Χρηστών.
 Οι Υπηρεσίες που μπορείτε να αγοράσετε ή για τις οποίες μπορείτε να κάνετε
Κράτηση μέσω της inBarber διατίθενται από τους Συνεργάτες μας και όχι από εμάς.
Εμείς ασχολούμαστε ΜΟΝΟ με την οργάνωση των κρατήσεών σας.
 Ακόμη και αν δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τους
Συνεργάτες μας, παρακαλείστε όπως μας αναφέρετε τυχόν προβλήματα ή
επιδόσεις οποιασδήποτε επιχείρησης που ήταν κάτω από τις προσδοκίες σας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας βοηθήσουμε.
 Πριν από την Κράτηση, παρακαλείστε να ελέγξετε προσεκτικά τις προσφερόμενες
Υπηρεσίες και τυχόν περιορισμούς.
 Πριν από το κλείσιμο ενός ραντεβού ή διαμονής, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει
στους Συνεργάτες μας όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, αλλεργίες ή
άλλες διαταραχές.
 Αν θέλετε να τροποποιήσετε μια Κράτηση που έχει ήδη γίνει, επικοινωνήστε
απευθείας με το ενδιαφερόμενο κατάστημα.
 Εάν έχετε κλείσει μια συνάντηση, μπορείτε να την ακυρώσετε εντός 48 ωρών από
την παραλαβή της επιβεβαίωσης, εκτός αν κατά την Κράτηση δηλώνεται
διαφορετικά.
Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής από το Χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν, η inBarber δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι τόσο της Επιχείρησης όσο και του
Χρήστη, καθόσον ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα τους.
Πραγματοποιώντας μία κράτηση online μέσω της Υπηρεσίας, δημιουργείται σχέση
συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης, η οποία νομική
σχέση συνεπάγεται αφενός την υποχρέωση της Επιχείρησης να παρέχει στο Χρήστη την
υπηρεσία ομορφιάς κατά το χρόνο που έχει γίνει η κράτηση και στην τιμή της υπηρεσίας
ομορφιάς που αναγραφόταν κατά την ημερομηνία κράτησης στο Προφίλ της Επιχείρησης
και αφετέρου την υποχρέωση του Χρήστη να εμφανιστεί κατά την ημέρα και ώρα κράτησης
και να καταβάλλει το κόστος της υπηρεσίας στην Επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση

παροχής της υπηρεσίας ομορφιάς. Συνεπώς η inBarber δε δεσμεύεται από την κράτηση και
άρα και δε βαρύνεται με καμία ευθύνη αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών
ομορφιάς και των συναλλαγών μεταξύ των Χρηστών και των Επιχειρήσεων. Για την
αποφυγή αμφιβολιών η Επιχείρηση πρέπει σε τακτική βάση (συνιστάται σε καθημερινή
βάση) να ελέγχει και να επαληθεύει στο σύστημα κρατήσεων του διαχειριστικού εργαλείου
που της παρέχει η inBarber την κατάσταση με τις κρατήσεις.
Η inBarber και τα Σαλόνια μας έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν Προϊόντα ή
Υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα όσα περιγράφονται στην σχετική Σύμβαση.
Όλα τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται εφόσον
είναι διαθέσιμα. Τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες που πραγματικά παρασχέθηκαν ενδέχεται να
διαφέρουν από τις εικόνες ή / και τις περιγραφές στην ιστοσελίδα, όπου αναφέρονται μόνο
ενδεικτικά. Ζητάμε από τα Σαλόνια μας να ελέγξουν την ορθότητα, την πληρότητα και την
αξιοπιστία όλων των πληροφοριών (που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς) που
δημοσιεύονται στις σελίδες τους στην Ιστοσελίδα μας. Εναπόκειται σε κάθε Συνεργάτη να
ελέγξει τη διαθεσιμότητα και την ορθή περιγραφή όλων των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών
που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.
Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την κράτηση σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της κάθε
Επιχείρησης, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης στο Προφίλ
της Επιχείρησης. Πριν ο Χρήστης προβεί σε ακύρωση, παρακαλείται όπως ελέγξει την
πολιτική της εν λόγω Επιχείρησης αναφορικά με τις ακυρώσεις. Ειδικότερα ισχύουν οι
κατωτέρω διατάξεις αναφορικά με την ακύρωση κρατήσεων:
α) Ακύρωση πριν την ημερομηνία κράτησης:
Το κάθε κατάστημα μπορεί να δημιουργήσει τη δική του πολιτική σχετικά με το χρόνο
ακύρωσης ενός ραντεβού. Αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη απευθείας στο email
επιβεβαίωσης ραντεβού. Για παράδειγμα, εάν ένα κατάστημα ορίσει ως περίοδο χάριτος
για την ακύρωση μιας κράτησης τις 6 ώρες, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να
ακυρώσει αυτήν την κράτηση μέχρι και 6 ώρες πριν από την ώρα έναρξης της πρώτης ή/και
μοναδικής υπηρεσίας που σχετίζεται με την εν λόγω κράτηση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
ακύρωση μιας κράτησης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο [email protected], προκειμένου
να προσπαθήσουμε να σας διευκολύνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
β) Ακύρωση κατά την επίσκεψή του Χρήστη στην Επιχείρηση:
Σε περίπτωση που ο Χρήστης κατά την έγκυρη άφιξή του στην Επιχείρηση, δεν επιθυμεί την
υπηρεσία ομορφιάς στην κράτηση της οποίας έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online
κράτησης της inBarber, αλλά κάποιας άλλης, ή σε περίπτωση που η Επιχείρηση ακυρώσει
την παροχή της υπηρεσίας, η Επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει την inBarber μέσω
τηλεφώνου ή mail έτσι ώστε να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές. Σε περίπτωση που η

Επιχείρηση δεν ενημερώσει την inBarber το αργότερο μέχρι την ημερομηνία τιμολόγησης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η υπηρεσία ομορφιάς θα θεωρείται ότι έχει
παρασχεθεί από την Επιχείρηση στο Χρήστη.
γ) Μη εμφάνισηχωρίς ακύρωση(Non-Show):
Η μη εμφάνισή του Χρήστη την προσυμφωνημένη ημερομηνία έχει ως αποτέλεσμα την
ακύρωση της κράτησής. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ένας Χρήστης δεν
εμφανιστεί σε 2 επιβεβαιωμένα από τη inBarber ραντεβού του στην κράτηση των οποίων
έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online Κράτησης χωρίς να έχει προβεί σε ενέργειες
έγκυρης ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η inBarber θα απενεργοποιήσει
το Λογαριασμό του Χρήστης χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη,
καθόσον βασικό της μέλημα αποτελεί η συνέπεια των Μελών της στις μεταξύ τους
συναλλαγές και η διατήρηση υψηλού επιπέδου Υπηρεσίας.
δ) Τροποποίηση της κράτησης πριν την άφιξη:
Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτηση, θα πρέπει να
λάβει υπόψη του ότι:
α) αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πολιτική αλλαγής
της εν λόγω Επιχείρησης, η οποία είναι αναρτημένη στο Προφίλ της Επιχείρησης, να
επιλέξει «αλλαγή κράτησης», ή
β) αν η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πολιτική
αλλαγής της εν λόγω Επιχείρησης, τότε δεν μπορεί να κάνει ακύρωση, οπότε αν δεν
εμφανιστεί στο ραντεβού του, θα το «χρεωθεί» ως non-show, οπότε ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του παρόντος.
δ) Υπαναχώρηση:
Επειδή με την Υπηρεσία δεν παράγονται υποχρεώσεις απορρέουσες από αποστάσεως
αγορά (αγορά με ηλεκτρονικά μέσα) δεν παράγονται και τα σχετικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις υπαναχώρησης μεταξύ των Μελών και της inBarber.

12) Επίλυση Προβλημάτων
Για εμάς η ικανοποίησή σας είναι σημαντική και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι σας
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Αν θέλετε να κάνετε μια καταγγελία για ένα
από τα Σαλόνια μας ή τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά στα στοιχεία
επικοινωνίας της εταιρίας μας, που παρατίθενται στην αρχή του παρόντος κειμένου. Αφού
δεχτούμε την καταγγελία, θα επικοινωνήσουμε με το Σαλόνι για να προσπαθήσουμε να
λύσουμε το πρόβλημα για λογαριασμό σας. Εάν μετά την επικοινωνία με το Σαλόνι δεν

έχουμε μπορέσει να επιλύσουμε το πρόβλημα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια,
εφόσον το κρίνουμε εύλογο, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, μπορούμε να
σας στείλουμε πιστωτικό δωροκουπόνι για ποσό ίσο με το επίδικο ή με το αντικείμενο
διεκδίκησης της Παραγγελία σας, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αγορά άλλων
στα συνεργαζόμενα Σαλόνια και μόνον όταν αυτά διατηρούν σχετική συμφωνία με την
inBarber.
Επιπλέον (ή εναλλακτικά), αν είστε δυσαρεστημένοι με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που
παρέχονται από ένα Σαλόνι σχετικά με μια Παραγγελία, μπορείτε να:
-να προσπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα επικοινωνώντας απευθείας με το Σαλόνι και / ή
-δημοσιεύοντας στην Ιστοσελίδα ένα σχόλιο περιγράφοντας την εμπειρία σας με ακρίβεια.
Υπενθυμίζουμε ότι δίνουμε μεγάλη σημασία σε όλες τις καταγγελίες σχετικά με τα Σαλόνια
μας και ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σας βοηθήσουμε χωρίς όμως να είμαστε
υπεύθυνοι απέναντί σας για τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες που παρέχονται από το Σαλόνι.

13) Κατάταξη Επιχειρήσεων
Με την επιφύλαξη της προνομιακής προβολής των Επιχειρήσεων βάσει των παρόντων
όρων, η inBarber δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχειρήσεις ή/και τις
παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες ομορφιάς, τα χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτες, τιμές ή
πολιτικές αυτών. Δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης
(της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας) οποιασδήποτε διαθέσιμης στην
Πλατφόρμα Επιχείρησης η/και υπηρεσίας ομορφιάς.
Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχειρήσεις και οι παρεχόμενες από αυτές
υπηρεσίες ομορφιάς στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τη
inBarber. Η inBarber επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει μονομερώς
τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων ή/και των υπηρεσιών ομορφιάς, ενημερώνοντας τα
Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς
Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.

14) Αξιολόγηση/Κριτική/Βαθμολόγηση
Εάν και όπου η λειτουργία της Ιστοσελίδας το επιτρέπει, ο Χρήστης μπορεί, μετά την
παροχή της Υπηρεσίας, να δημοσιεύσει σχόλια ή κριτικές των Υπηρεσιών που παρέχει το
Κέντρο, αναφέροντας πάντοτε την αλήθεια των γεγονότων, εκφραζόμενος με γραμματική
ορθότητα και χρησιμοποιώντας μια γλώσσα χωρίς προσβλητικές και αγενείς εκφράσεις.

Η αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική εκ μέρους του Χρήστη. Η αξιολόγηση
πραγματοποιείται με την συμπλήρωση μιας σχετικής φόρμας. Η συμπληρωμένη φόρμα με
τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να αναρτηθεί στο Προφίλ της Επιχείρησης αποκλειστικά για
την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των
υπηρεσιών και την ποιότητα της υπηρεσίας- εκ μέρους της Επιχείρησης, (β) να
χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την inBarber και κατά την
απόλυτη διακριτικής της ευχέρειας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης ή βελτίωση των
υπηρεσιών της, στο δικτυακό τόπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, σε ειδικές
προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται,
χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την inBarber. Στην φόρμα σχολίων πελατών θα
προβάλλεται το όνομά και το πρώτο γράμμα από το επίθετο του Χρήστη, χωρίς ωστόσο να
προβληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δεδομένα ή στοιχείο για αυτόν. Σε περίπτωση
που ο Χρήστης ανεβάσει φωτογραφία του στο Προφίλ του, αυτή αυτομάτως θα φαίνεται
και στο Χρήστη ο οποίος παραθέτει τα σχόλιά του και κάνει και την αξιολόγηση της
Επιχείρησης.
Ο Χρήστης οφείλει ωστόσο να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης/
βαθμολόγησης των Επιχειρήσεων και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές
προσβολές. Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή σε Προφίλ Επιχείρησης καθώς και η
υποβολή παραπλανητικών ή/ και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του
συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που η inBarber λάβει γνώση
οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, όπως
μονομερώς διαγράψει μια αξιολόγηση.
Η inBarber διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει σχόλια και
αξιολογήσεις, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρειά.
Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η inBarber είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να
επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων. Η inBarber θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε
σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η
inBarber δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με τις
Επιχειρήσεις σε σχέση με τα σχόλια των Χρηστών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη
δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε
αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή
διαφωνίας προκύψει μεταξύ του Χρήστης και της Επιχείρησης εκ του λόγου αυτού. Η
υποχρέωση της inBarber εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με
τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η inBarber δεν έχει και αποποιείται κάθε
ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή
διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.
Όλες οι δημοσιευμένες παρατηρήσεις θα αποδίδονται στο όνομα του Μέλους που τις
ανήρτησε ή στο όνομα του λογαριασμού κοινωνικών μέσων με τον οποίο αυτό συνδέεται,
αλλά η ηλεκτρονική του διεύθυνση δεν θα δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να κλείσουμε τους λογαριασμούς του Μέλους ή / και να
αρνηθούμε σε ορισμένους χρήστες τη δυνατότητα δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα
Περιεχομένου που δημιουργήθηκε από τον Χρήστη σε περίπτωση επανειλημμένων και / ή
σοβαρών παραβιάσεων των Πολιτικών Περιεχομένου Χρήστη.

15) Τιμή και Πληρωμή Μόνο στο Σαλόνι
Όλα τα Προϊόντα ή οι Υπηρεσίες πρέπει να πληρώνονται στα Σαλόνια σε ευρώ με πιστωτική
ή χρεωστική κάρτα ή με μετρητά.
Είναι δική σας ευθύνη η έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών.
Όταν κλείνετε ένα ραντεβού μέσω του inBarber, συνάπτετε μια νομικά δεσμευτική
Σύμβαση. Μετά την αποστολή της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας και την ολοκλήρωση των
συμβάσεων, θα πρέπει να καταβάλετε τα ποσά που οφείλετε στο Σαλόνι όταν εσείς (ή ο
αποδέκτης των Προϊόντων ή των Υπηρεσιών) θα μεταβείτε εκεί για το ραντεβού σας. Ακόμη
και αν δεν παρουσιαστείτε σε ένα ραντεβού, θα πρέπει παρόλα αυτά να καταβάλετε υπέρ
του Σαλονιού ολόκληρη την αμοιβή, η οποία σε κάθε περίπτωση θα εξακολουθεί να
υπόκειται στους σχετικούς Όρους του εν λόγω Σαλονιού.

16) Προσφορές
Οι Επιχειρήσεις δύνανται να αναρτήσουν στην Πλατφόρμα με ιδία ευθύνη προσφορές στις
παρεχόμενες υπηρεσίες ομορφιάς. Στις αντίστοιχες υπηρεσίες θα εμφανίζεται η παλιά και η
νέα τιμή. Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν την εφαρμοστέα νομοθεσία αναφορικά
με τις προσφορές – εκπτώσεις, αλλά και τις προωθητικές τους εν γένει ενέργειες, όπως για
παράδειγμα θα πρέπει οι προσφορές τους να μην είναι παραπλανητικές, να είναι δίκαιες,
να μην κρύβουν κρυφά κόστη, οι όροι τους να είναι σαφείς και ξεκάθαροι κτλ.). Ο Χρήστης
μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφορές είτε κλικάρωντας το αντίστοιχο πεδίο στην αρχική
σελίδα, είτε με περιήγηση στο Προφίλ των Επιχειρήσεων. Οι κατάταξη των προσφορών
εμφανίζεται με βάση την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των Επιχειρήσεων που τις παρέχουν
και σε δεύτερο επίπεδο με αλφαβητική κατάταξη του ονόματος της Επιχείρησης. Οι
Προσφορές, όπως εξάλλου και οι τιμές, αφορούν στο σύνολο των χρημάτων που θα
καταβάλλουν οι Χρήστες που θα προβούν σε κράτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών
ομορφιάς και είναι δεσμευτικές για την Επιχείρηση.

17) Διαθέσιμα Πακέτα και Υπηρεσίες – Κόστη
α) Χαρακτηριστικά και λειτουργίες πακέτων inBarber – Κόστος Υπηρεσίας:

Η inBarber διαθέτει διάφορα πακέτα Υπηρεσίας με διαφορετικές παροχές και κόστη, (από
εδώ και στο εξής τα «Πακέτα»).
Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία με το άνοιγμα του
Λογαριασμού της, η επιχείρηση παραπέμπεται σε σχετική σελίδα του ιστοτόπου της
inBarber, στην οποία η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πακέτο που επιθυμεί.
Τα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου περιγράφονται αναλυτικά και η Επιχείρηση έχει την
υποχρέωση να εξετάσει τα χαρακτηριστικά αυτά ενδελεχώς πριν προβεί στην επιλογή του
πακέτου που επιθυμεί. Το πακέτο που επιλέγεται από την Επιχείρηση και η παροχές που
περιγράφονται σε αυτό ξεκινούν να ισχύουν/παρέχονται μόνο μετά την εξόφληση του
πακέτου. Με την επιλογή και πληρωμή του επιλεχθέντος πακέτου, η εκάστοτε Επιχείρηση
συμφωνεί πως βρίσκει το πακέτο αυτό της τέλειας αρεσκείας της, πως το πακέτο και τα
χαρακτηριστικά του εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της
Επιχείρησης και πως το τίμημα του πακέτου είναι εύλογο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα πακέτα και την πληρωμή αυτών, παρακαλούνται
οι Επιχειρήσεις να επικοινωνούν με το προσωπικό της inBarber στα διαθέσιμα στοιχεία.
Η inBarber δύναται να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τα Πακέτα κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια. Κάθε μεταβολή θα αναρτάται στην Πλατφόρμα κάθε δε μεταβολή
σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα επηρεάζει τα Πακέτα που η Επιχείρηση έχει επιλέξει πριν
την μεταβολή τους και άρα και τις οικονομικές συμφωνίες που αντιστοιχούν στα Πακέτα
αυτά.
Η συνδρομές των Πακέτων είναι μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες και ετήσιες. Είναι στη
διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης να αλλάξει Πακέτο καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας της με τη inBarber. Η αλλαγή Πακέτου διενεργείται από την Επιχείρηση
απευθείας μέσω του διαχειριστικού εργαλείου, ωστόσο το νέο Πακέτο θα ενεργοποιείται
εντός 48 ωρών από την ώρα που δηλώθηκε η αλλαγή. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση
που η inBarber θελήσει να αλλάξει το Πακέτο που έχει επιλέξει με κάποιο κατώτερο, πριν
τη λήξη της συνδρομής του, η inBarber δε θα επιστρέφει χρήματα.
Η Επιχείρηση, εφόσον έχει επιλέξει Πακέτο που χρεώνει προμήθεια, θα καταβάλλει στη
inBarber προμήθεια για κάθε υπηρεσία ομορφιάς που παρέχει η Επιχείρηση στον εκάστοτε
Χρήστη είτε αυτός έκανε κράτηση μέσω της web εφαρμογής (Δικτυακό τόπο) ή μέσω της
Mobile εφαρμογής, ή η κράτηση πραγματοποιήθηκε μέσω του webwidget ή Facebook
widget και όχι για κάθε υπηρεσία ομορφιάς που θα απολαμβάνει ο ίδιος Χρήστης από την
ίδια Επιχείρηση εφεξής. Η της Προμήθεια υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της
υπηρεσίας ομορφιάς που παρασχέθηκε από την Επιχείρηση πλέον του αναλογούντος φπα.
Κάθε sms/email θα χρεώνεται όπως αναγράφεται και στην ιστοσελίδα μας πλέον του
αναλογούντος φπα. Παρέχεται η δυνατότητα στις Επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν
αγορά sms/emails μέσω της Πλατφόρμας.
β) Τιμολόγηση:

Η inBarber θα αποστέλλει στην Επιχείρηση τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών με το κόστος που
αντιστοιχεί στις παρεχόμενες από τη inBarber υπηρεσίες με βάση το Πακέτο που έχει
επιλέξει η Επιχείρηση κατά τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Η εξόφληση του
τιμολογίου θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιχείρηση το αργότερο εντός 15
ημερών από την αποστολή του. Ρητά συμφωνείται και από την Επιχείρηση η έκδοση
ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη inBarber. Σε κάθε περίπτωση η inBarber θα αποστέλλει
κάθε 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, τιμολόγιο στις Επιχειρήσεις των
οποίων η προμήθεια που πρέπει να καταβάλλουν στη inBarber είναι μικρότερη του ποσού
των 20 ευρώ, οπότε και ισχύουν τα όσα ανωτέρω ορίζονται αναφορικά με το χρόνο
εξόφλησης των τιμολογίων. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω τραπέζης σε
λογαριασμό τον οποίο η inBarber θα ανακοινώνει στα τιμολόγιά της.
Οι ακυρωθείσες κρατήσεις, στο βαθμό που επηρεάζουν την κοστολόγηση της Υπηρεσίας, δε
θα υπολογίζονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, εκτός και αν αυτές (ακυρώσεις)
πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν εμφανιστεί κατά την ημερομηνία της κράτησης χωρίς να
έχει προβεί στη διαδικασία ακύρωσης ή αλλαγής της κράτησης, η Επιχείρηση έχει την
υποχρέωση έως και την ημερομηνία της αποστολής του τιμολογίου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο παρόν, να ενημερώσει την inBarber για τη μη εμφάνιση του Χρήστη,
διαφορετικά η Επιχείρησης θα χρεωθεί με το αναλογούν ποσοστό προμήθειας της
inBarberγια την κατανάλωση της υπηρεσίας ομορφιάς από το Μέλος. Η ενημέρωση
αναφορικά με τη μη παροχή της υπηρεσίας ομορφιάς στο Χρήστη είτε λόγω ακύρωσης είτε
λόγω μη εμφάνισης αυτού, θα πραγματοποιείται μέσω του διαχειριστικού εργαλείου της
inBarber, και θα θεωρείται η μόνη έγκυρη ενημέρωση της inBarber αναφορικά με το σκοπό
της παρούσας διάταξης. Επομένως αποτελεί υποχρέωση της Επιχείρησης η έγκυρη
ενημέρωση της inBarber και σε αντίθετη περίπτωση η Επιχείρηση οφείλει να καταβάλει τη
συμφωνηθείσα προμήθεια στη inBarber.
Η inBarber ρητά διατηρεί το δικαίωμα παροχής δώρο -επιταγών στους Χρήστες της. Η
Επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις δώρο-επιταγές από τους Χρήστες εάν αυτές
είναι έγκυρες.

γ) Εργαλεία Marketing:
Η Υπηρεσία δίνει στις Επιχειρήσεις τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους Χρήστες – πελάτες
τους τόσο μέσω email marketing όσο και μέσω sms. Ειδικότερα κάθε φορά που η
Επιχείρηση αποφασίσει να αποστείλει διαφημιστικού και προωθητικού περιεχομένου υλικό
αναφορικά με τις υπηρεσίες ομορφιάς και προϊόντα της, μέσω email ή/και sms στους
Χρήστες και εν γένει στους πελάτες της, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο διαχειριστικό
εργαλείο, ωστόσο δεν αποτελούν Χρήστες σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, επιλέγει
μέσω του διαχειριστικού της εργαλείου τα μηνύματα και τους αποδέκτες τους και η

inBarber, ως εκτελών την επεξεργασία αποστέλλει τα διαφημιστικά μηνύματα της
Επιχείρησης σύμφωνα με τις παραμέτρους που η ίδια έχει δηλώσει μέσω του
διαχειριστικού εργαλείου.
Η inBarber σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας αναφορικά με τα
δεδομένα των Χρηστών και την επεξεργασία τους για το σκοπό της αποστολής των
email/sms με περιεχόμενο διαφημιστικό των προϊόντων/υπηρεσιών ομορφιάς και γενικά
των προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων, αλλά εκτέλών την επεξεργασία, σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ρητά συμφωνείται ότι η inBarber δε φέρει καμία
ευθύνη αναφορικά με τη συμμόρφωση των Επιχειρήσεων με την κείμενη νομοθεσία που
αφορά σε προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και σε διαφήμιση – marketing,
αθέμιτο ανταγωνισμό κτλ. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά και εγγυάται ότι τα διαφημιστικά
μηνύματα που θα αποστέλλει μέσω της Πλατφόρμας στους πελάτες της δε θα
προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και τους νόμους και δε θα θίγουν πνευματικά ή άλλα
δικαιώματα τρίτων.
Η inBarber θα μπορεί να παρέχει στην Επιχείρηση μια στατιστική ανάλυση της
διαφημιστικής της καμπάνιας και ειδικότερα θα παρέχει στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό
των αποδεκτών που άνοιξαν τα email, τον αριθμό και το είδος των email που δεν
παραδόθηκαν κτλ.

18) Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας
Η inBarber διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και
αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της
Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή
διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της inBarber, ή
έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η inBarber θα ενημερώνει τα
Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στην Πλατφόρμα. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε
δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της inBarber για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν
εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η inBarber κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια
δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.
Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η inBarber μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει,
αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας,
συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς
προειδοποίηση.

19) Υποχρεώσεις Μελών
Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και
να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης
της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός
πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον
αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του
στην Πλατφόρμα.
Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα
προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με
την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους
στην Υπηρεσία.
Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την
ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στη inBarber κατά τη
διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα
και εγγυάται ότι:
 Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την
Πολιτική Απορρήτου και τυχόν άλλες πολιτικές (π.χ. της Επιχείρησης, στην οποία
πραγματοποιεί κράτηση) και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους
(εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη
χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το
αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
υποκειμένων που χορηγεί.
 Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε
κάθε περίπτωση θα μας αποζημιώσουν τη inBarber πλήρως, από οποιαδήποτε
διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις
ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα
αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών
Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των
πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της inBarber (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας
ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων ή/ και των λοιπών
υπηρεσιών που είναι παράνομη.
Τα Μέλη επιβεβαιώνουν ότι είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία
και να δημιουργήσει δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να
προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.
Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας
γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει το ίδιο το
Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για

εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη
αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς
δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα
και την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της
διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα.
Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι Πληροφορίες θα είναι σε κάθε
περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι είναι σε κάθε περίπτωση
υπεύθυνες για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών. Κάθε Επιχείρηση
είναι υποχρεωμένη να δέχεται το Χρήστη ως συμβαλλόμενο μέρος και να χειρίζεται τις
online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες που περιέχονται στην Πλατφόρμα κατά τη
στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών
πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από το Χρήστη. Οι πληροφορίες των
Επιχειρήσεων αποτελούν την κατά το νόμο πρόσκληση των Χρηστών σε σύναψη Σύμβασης
και συνεπώς προσδίδουν στην Επιχείρηση τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτό.
Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες ομορφιάς για τις οποίες έχει γίνει
κράτηση και σε περίπτωση που μια Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της βάση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, η σχετική Επιχείρηση πρέπει
να ενημερώσει αμέσως το Χρήστη.
Εκτός από επιπλέον χρεώσεις για χρήση άλλων υπηρεσιών εκ μέρους του Χρήστη από τις
Επιχειρήσεις ή και πρόσθετα έξοδα που απορρέουν κατά την επίσκεψη του Χρήστη σε
αυτές, η Επιχείρηση δε θα προβεί σε άλλες χρεώσεις για την υπηρεσία ομορφιάς που έκανε
κράτηση ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας (πχ κόστη διαχείρισης/ διεκπεραίωσης, χρέωση
πιστωτικής κάρτας, κ.α.) πέρα από αυτές που διατυπώνονται στην επιβεβαίωση κράτησης
που αποστέλλει η inBarber σε αυτόν (Χρήστη). Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν
υπηρεσίες ομορφιάς για τις οποίες έχουν λάβει άδεια ή έχουν λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα
για την ασφαλή και σύννομη παροχή αυτών. Απαγορεύεται η προβολή στην Πλατφόρμα
υπηρεσιών που παραβιάζουν νομικές διατάξεις ή τα χρηστά ήθη.
ΟΙ Επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δίνουν αληθή και νόμιμα στοιχεία για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να ενημερώνουν πλήρως και σαφώς αναφορικά με το
είδος, τρόπο, χρόνο και χώρο παροχής τους.
Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας ομορφιάς και η αντίστοιχη τιμή παροχής της, αποτελούν
δεσμευτική προσφορά προς άμεση παροχή σε όποιον Χρήστη προβεί σε κράτηση μέσω της
Πλατφόρμας. Οι Επιχειρήσεις ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν,
για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους, τους όρους παροχής των. Η
inBarber σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

20) Newsletter
Η εγγραφή σας στο newsletter της inBarber μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν
αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου,
συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σε αυτόν.
Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter της inBarber, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο, είτε στη φόρμα
εγγραφής, είτε στη αρχική σελίδα. Αν η εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletter
πραγματοποιείται μέσω της φόρμας έγγραφής Μέλους, αυτή (εγγραφή) ολοκληρώνεται με
την ολοκλήρωση της εγγραφής Μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Αν η αίτηση
για εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter πραγματοποιείται με απευθείας εγγραφή στο
αντίστοιχο πεδίο της σελίδας, η inBarber θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα ζητάει την επιβεβαίωση της
εγγραφής. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η
εγγραφή στην υπηρεσία newsletter. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής το εγγεγραμμένο
στην αντίστοιχη υπηρεσία Μέλος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλεται από
τη inBarber ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της,
καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική
Απορρήτου της inBarber.

21) Γενικά περί των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης & Κατά Τόπον
Αρμοδιότητα Δικαστηρίου
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος,
άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σα να μην έχει γραφεί, δίχως
όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων. Η inBarber
δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και
Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι
έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα
εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της inBarber. Η inBarber διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την
αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Για κάθε πιθανή διαφορά, κατά τόπον αρμοδιότητα
έχουν τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.